İL DIŞI MÜSABAKALARINA KATILACAK OLAN OKULLARIMIZIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

FERDİ İL DIŞI OLURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TAKIM İL DIŞI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

<