TERTİP KOMİTESİ

İL CEZA KURULUNA SEVK EDİLEN VE CEZA ALAN SPORCULARIN ANTRENÖRLERİN VE İDARECİLERİN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNEMLİ:

1-Ceza kuruluna sevk edilen sporcu,antrenör ve idareciler sevk tarihinden itibaren 7 gün içerisinde savunmasını İl Müdürlüğümüze vermesi gerekmeketedir. Savunma 7 günde verilmeddiği takdirde savunma hakkından feragat ettiği kabul edilir.

2-Ceza kuruluna sevk edilen sporcu,antrenör ve idareciler  tedbirli sevk tarihinden itibaren cezası kesinleşinceye kadar hiçbir müsabakaya çıkamaz.

3- Yayınlanan liste resmi tebliğ niteliğindedir. Okullarımıza ayrıca yazı yazılmayacaktır.

OKUL SPORLARI YÖNETMELİĞİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ

MADDE 18 – (1) Yarışmalarda, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi
halinde 7/7/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor
Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir, durum okulun bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğüne
bildirilir. Dosyalar il müdürlüğünce arşivlenir.
(2) Okullar arası yarışmalarda ve resmi yarışmalarda herhangi bir nedenle; tedbir veya ceza alan idareci,
çalıştırıcı ve sporcular tedbirli veya cezalı oldukları süre içerisinde yarışmalara katılamazlar.
(3) Okullar arası futbol ve futsal yarışmalarında alınan cezalar, okul spor yarışmalarında uygulanır. Türkiye Futbol Federasyonu’nca verilen cezalar okullar arası yarışmalarda uygulanmaz.